Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Informacja

2018-10-25

W DNIU 2 LISTOPADA 2018 R. (PIĄTEK)
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
BĘDZIE NIECZYNNY


Ogłoszenie Dyrektora MGOPS z dnia 25.10.2018

2018-10-25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. Administracyjnych.


Ogłoszenie Dyrektora MGOPS z dnia 25.10.2018

2018-10-25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego.


Ogłoszenie

2018-10-09

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. administracyjnych.


Ogłoszenie

2018-10-09

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. funduszu alimentacyjnego.


Informacja

2018-10-01

ZADANIA REALIZOWANIE PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE

Dołączone pliki:


Informacja

2018-09-19

Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Marcin Wegner – straszy specjalista pracy socjalnej dzielił się doświadczeniem w zakresie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemu bezdomności na przykładzie miasta Pleszewa podczas konferencji regionalnej w Poznaniu.
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności organizuje cykl Konferencji Regionalnych „Pokonać bezdomność” pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej, które odbywać się będą w okresie 4-27 września 2018 r. w 8 miastach na terenie całej Polski. Pierwsza taka konferencja odbyła się 4 września w Poznaniu.
Możliwość promowania dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów bezdomności jest ogromnym wyróżnieniem dla pleszewskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szczególnie gdy można podzielić się swoim doświadczeniem obok organizacji pozarządowej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka mającej wieloletnią tradycję w zakresie pomocy osobom bezdomnym w Polsce i za granicą – relacjonuje Justyna Zawieja – dyrektor MGOPS w Pleszewie.
Celem konferencji jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności realizowanych na terenie całego kraju – zaprezentowane zostaną 32 wyróżnione przez Urzędy Wojewódzkie dobre praktyki realizowane zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez samorządy. Na każdej z konferencji, oprócz dobrych praktyk, przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich zaprezentują także podsumowanie działań na rzecz osób bezdomnych na terenie poszczególnych województw. W konferencjach wezmą także udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każda konferencja zakończy się dyskusją nad poszczególnymi dobrymi praktykami (możliwość zadawania pytań prelegentom). Takie upowszechnienie innowacyjnych działań prowadzonych przez wyróżnione podmioty przyczynią się do poprawy, jakości pomocy kierowanej do osób bezdomnych na terenie całego kraju.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Informacja

  2018-08-07

  W związku z ostrzeżeniem IMGW o upałach w powiecie pleszewskim w dniach 08.08. - 10.08. 2018 r.
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godz. 14.00.


  Informacja

  2018-07-10

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej.

  Aktualnie poszukujemy łóżka dla 3 letniego dziecka.

  Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy proszone są o kontakt z Kierownikiem Sekcji Pomocy Środowiskowej pod nr telefonu 62 7422 738, wew. 142


  Informacja

  2018-07-10

  Program „Dobry Start”
  To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

  Dla kogo wsparcie?
  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

  Ważne!
  Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
  Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

  Jak otrzymać świadczenie dobry start?
  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  Gdzie złożyć wniosek?
  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

  Kiedy złożyć wniosek?
  Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

  Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
  Więcej informacji pod adresem:
  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart


  Zapytanie ofertowe

  2018-07-02

  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI POD NAZWĄ
  Psycholog
  w projekcie „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dołączone pliki:


  Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

  2018-07-02

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego w projekcie ,,Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na świadczenie usług psychologa w łącznym wymiarze 300 godzin zegarowych.

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI

  2018-07-02

  Prowadzenie warsztatów dla rodziców w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dołączone pliki:


  TARGI POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROCINIE – edycja II

  2018-07-02

  W dniu 28.06.2018 roku w Galerii Jarocińskiej odbyła się II edycja Targów Pomocy Społecznej. W to przedsięwzięcie zaangażowała się Gmina Jarocin, Pleszew, Lisków, ROPS w Poznaniu oraz PFRON. Targi były okazją do zaprezentowania różnych rozwiązań na rzecz osób wymagających wsparcia, realizowanych w subregionie kaliskim. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie również gościł na targach w osobach Pani Dyrektor Agnieszki Kusiak wraz z pracownikami. W tym dniu został również zakończony i podsumowany projekt „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu i włączyli się aktywnie w to przedsięwzięcie, był to czas wymiany doświadczeń i pokazania dobrej współpracy.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Informacja

   2018-07-02

   Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” oraz 500 + można składać drogą elektroniczną od 01 lipca 2018 r. poprzez;

   - stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

   - bankowość elektroniczną

   W wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 r.

   Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć do 30 listopada.
   Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji