Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Informacja

2019-06-24

W dniach 25-26.06.2019 r. (wtorek, środa)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godziny 13.00.


Ogłoszenie z dnia 18.06.2019

2019-06-18

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY.


Informacja

2019-06-14

W dniu 21.06.2019 r. (piątek)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie nieczynny.


Informacja

2019-06-11

W związku z ostrzeżeniem IMGW o upałach w powiecie pleszewskim w dniu
12.06.2019 r.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny
do godz. 14.00.


Informacja

2019-05-15

W dniach 28, 29, 30, 31 maja 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- kasza gryczana
- ryż biały
- fasola biała
- groszek z marchewką
- makaron jajeczny
- kabanosy wieprzowe
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

2019-04-09

W dniu 02.05.2019 r. (czwartek)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie nieczynny.


Informacja

2019-04-04

W dniach 09,10,11,12 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- powidła śliwkowe
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy
- cukier biały
- olej rzepakowy
- miód nektarowy wielokwiatowy
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa mielona
- pasztet wieprzowy
- gołąbki w sosie pomidorowym
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Zapytanie ofertowe

2019-03-26

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu tj. 10 osób dorosłych wraz z 14 dzieci do lat 14 , w ramach projektu pt.: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej””.
Zamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro – na postawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zaproszenia jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020)

Dołączone pliki:


Informacja

2019-03-21

Dnia 19 marca 2019r odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wszystkich przybyłych członków Zespołu powitała Kierownik Sekcji Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Pani Alicja Rygiel, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2018.
Następnie głos zabrała zastępca przewodniczącej Zespołu Pani Urszula Walczak, która podsumowała działalność Zespołu w mijającym kwartale bieżącego roku oraz przedstawiła wnioski z realizacji działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie.
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie Pani Maria Przybył poinformowała o przeprowadzonych w 2018r. - w placówkach oświatowych - pogadankach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizowanym przez OIK projekcie dla sprawców przemocy w rodzinie.
Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie Pani Monika Lis – Rybarczyk wygłosiła prelekcję na temat „ Szkodliwość narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających”.
Spotkanie zakończono dyskusją na temat realizacji procedury Niebieskie Karty.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Zapytanie ofertowe

  2019-03-13

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi przez psychologa w zakresie prowadzenia grup wsparcia w ramach projektu pt.: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.1 „Aktywna integracja”, Podziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2019-03-12

  W dniach 20, 21, 22, 25 marca 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w podprogramie 2018.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - koncentrat pomidorowy
  - powidła śliwkowe
  - buraczki wiórki
  - ryż biały
  - makaron jajeczny
  - filet z makreli w oleju
  - olej rzepakowy
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


  Informacja

  2019-03-08  Ogłoszenie

  2019-03-07

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej w formie artykułów wyposażenia mieszkania oraz sprzętów AGD jak:
  • pralka automatyczna
  • dywan
  • meble pokojowe
  Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.
  Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą kontaktować się z P. Alicją Rygiel – Kierownikiem Sekcji Pomocy Środowiskowej pod nr telefonu 62 7422 738 wew. 142


  Tydzień pomocy osobą pokrzywdzonym.

  2019-02-14  Ogłoszenie

  2019-02-06  Informacja

  2019-01-31

  W dniach 08,11,12,13 lutego 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.

  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - szynka drobiowa
  - pasztet wieprzowy
  - mleko UHT
  - fasola biała
  - herbatniki maślane
  - ser podpuszczkowy
  - olej rzepakowy

  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji