Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Ogłoszenie z dnia 18.11.2019

2019-11-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Pobierz dokument - format pdf


Komunikat

2019-08-22

"Zmieniamy się dla Was"

Miło nam poinformować, że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pleszewie już wkrótce będzie miał nową siedzibę. Dotychczas Ośrodek mieścił się przy ul. Targowej 1 oraz ul. Ogrodowej 13. Teraz placówka zostanie przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ulicy Słowackiego 19A w Pleszewie (była siedziba Biblioteki Publicznej). W starej siedzibie pracujemy do 5 września 2019r. Do nowej siedziby zapraszamy już 9 września 2019 r. od godz. 7.00.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew odczują ogromne zmiany (m.in budynek zlokalizowany bliżej centrum, wyposażony w toalety dla klientów, również dla osób niepełnosprawnych, stanowiska komputerowe umożliwiające wypełnienie dokumentów drogą elektroniczną, przestronne stanowiska przeznaczone do wypełniania wniosków), ale również pracownikom będzie pracować się komfortowo (większe metraże biur, nasłonecznione pomieszczenia, sala konferencyjna, zaplecze kuchenne), dzięki czemu poprawimy jakość usług.

Postawione zostały ściany działowe, pomieszczenia odświeżono, wymieniono drzwi wewnętrzne oraz część posadzek. Całe wnętrze odświeżono malowaniem ścian. Modernizację przeszły także instalacje: elektryczna i sanitarna. Teren przed budynkiem został dodatkowo utwardzony betonową kostką.

Mając na uwadze podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców miasta i gminy Pleszew, w tym sprawnego Przepływu informacji, w nowej siedzibie zostanie połączone funkcjonowanie działów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych
i wychowawczych oraz dodatków mieszkaniowych.

W związku z przeprowadzką Ośrodka przedstawiamy poniżej harmonogram zmian:
Przepraszamy za utrudnienia.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Informacja z dnia 12.07.2019

  2019-07-12

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY.


  Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

  2019-07-02

  Dnia 25 czerwca 2019r odbyło się kolejne w tym roku – kwartalne – spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Na wstępie wszystkich przybyłych członków i gości powitała przewodnicząca Zespołu Pani Justyna Zawieja, która przedstawiła kwartalne sprawozdanie z prac Zespołu.
  W II kwartale 2019r wszczętych zostało 13 procedur Niebieskie Karty , jak wynika z analizy zakładanych NK, jedną z głównych przyczyn wszczęcia procedury Niebieskie Karty jest nadużywanie alkoholu przez sprawcę przemocy.
  Spotkanie poświęcone było również nowej inicjatywie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jaką jest otwarcie Lokalnego Punktu Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który będzie się mieścił w siedzibie MGOPS przy ul. Targowej 1 w Pleszewie.
  Na spotkanie przybyła dyrektorka Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który ma siedzibę w Kaliszu - Pani Magdalena Kowalska i poinformowała o powstaniu Ośrodka i jego zadaniach.
  W Lokalnym Punkcie w Pleszewie – który działać będzie już od 1 lipca 2019r w poniedziałki i czwartki, osoby pokrzywdzone przestępstwem lub świadkowie przestępstwa, będą mogły uzyskać bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, lekarza psychiatry, jak też pomocy materialnej.
  Powstanie Ośrodka współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Więcej szczegółów można uzyskać pod nr telefonu MGOPS 7422 738.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


   Informacja o programie "Dobry Start"

   2019-06-28

   Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
   Kto może otrzymać wsparcie?
   Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
   Jak otrzymać świadczenie dobry start?
   Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.
   Wnioski o świadczenie Dobry Start będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
   Kiedy złożyć wniosek?
   Wniosek można składać:
   1. od 1 lipca 2019r. elektronicznie (on-line) przez:
   • stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mpips.gov.pl
   • bankowość elektroniczną.
   2. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej).
   MGOPS Pleszew będzie przyjmował wnioski o świadczenie Dobry Start od dnia 1.08.2019r. od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00.
   Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
   Ważne!
   Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019r.
   Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
   Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Natomiast, gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to rodziny pomoc otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
   Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą on-line już w miesiącu lipcu, co pozwoli na uniknięcie kolejek.


   Informacja o świadczeniach wychowawczych od 1 lipca 2019r.

   2019-06-28

   Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r.
   Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.
   Kiedy złożyć wniosek?
   Wniosek można składać:
   1. od 1 lipca 2019r. elektronicznie (on-line) przez:
   • stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mpips.gov.pl
   • bankowość elektroniczną
   • portal PUE ZUS
   2. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej).
   MGOPS Pleszew będzie przyjmował wnioski w ramach programu rządowego „Rodzina 500 Plus” od dnia 1.08.2019r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
   Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019
   Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą on-line już w miesiącu lipcu, co pozwoli na uniknięcie kolejek.
   1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych zasadach już od startu programu?
   Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
   Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
   Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
   2. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?
   Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
   • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
   • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
   • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
   • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
   • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
   3. Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?
   Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
   W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
   4. Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona?
   Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.
   To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
   Obecnie w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego nie będzie wydawana decyzja administracyjna tylko będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
   5. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?
   W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
   Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.
   7. Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?
   Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
   Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
   Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
   Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2


   Informacja

   2019-06-28

   Szanowni Państwo,
   ruszamy z nową ofertą dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz innych osób pokrzywdzonych przestępstwem.
   W strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie uruchamiamy Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
   Zapraszamy na dyżury w każdy poniedziałek od 15:30-18:30 i czwartek od 15:30-18:30.
   ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew.
   W ramach projektu udzielamy pomocy:
   - prawnej,
   - psychologicznej,
   - lekarza psychiatry,
   - pomocy tłumaczy językowych i migowych
   - materialnej.
   W ramach pomocy materialnej m.in.: kupujemy odzież, środki czystości, produkty żywnościowe, leki, sprzęt rehabilitacyjny, opłacamy remonty, czynsz mieszkania, koszty przekwalifikowania zawodowego, żłobka i przedszkola dla dzieci, itd. Zapewniamy całodobowe mieszkanie interwencyjne.
   Jak uzyskać wsparcia:
   Należy zgłosić się osobiście do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem lub do wybranego Punktu Lokalnego, wypełnić prosty wniosek
   o udzielenie pomocy. Podczas wizyty okazać się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym wystąpienie przestępstwa.
   W szczególnych wypadkach pomoc będzie udzielana na oświadczenie.
   Zapraszamy.

   Z poważaniem
   Justyna Zawieja – dyrektor MGOPS PLESZEW
   Tel: 62742 27 35


   Informacja

   2019-06-24

   W dniach 25-26.06.2019 r. (wtorek, środa)
   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godziny 13.00.
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji