Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Prawo zewnętrzne


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-05-05
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.:1938

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1938, Dz.U.2017.2110, Dz.U.2014.1138, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.2434, Dz.U.2018.138, Dz.U.2018.107, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.697.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-05-05
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 1201

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1201 t.j., Dz.U.2017.1475, Dz.U.2017.1954, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.933, Dz.U.2017.2491.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-05-05
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 1257

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1257 t.j., Dz.U.2018.149, Dz.U.2018.650.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-05-05
Wydanie - rok: 2017, poz.: 1778

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1778 t.j., Dz.U.2017.38, Dz.U.2017.1027, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.1543, Dz.U.2018.398. Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.697.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-05-05
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 395.

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2018.395 t.j., Dz.U.2018.398, Dz.U.2018.650.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-03-05
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 108

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.108, Dz.U.2018.4, Dz.U.2018.138, Dz.U.2018.305.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-12-04
Wydanie - rok: 2017, nr:-, poz.: 1579

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1579 t.j., Dz.U.2017.2018.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-12-04
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 2077

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.2077.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-04-04
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 682

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-07-06
Wydanie - rok: 2016, nr: -, poz.: 922

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2016.922.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-12

Wydanie - rok: 2004, nr: 100, poz.: 1024

Do pobrania:


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji