Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Informacja z dnia 12.07.2019

2019-07-12

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY.


Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

2019-07-02

Dnia 25 czerwca 2019r odbyło się kolejne w tym roku – kwartalne – spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Na wstępie wszystkich przybyłych członków i gości powitała przewodnicząca Zespołu Pani Justyna Zawieja, która przedstawiła kwartalne sprawozdanie z prac Zespołu.
W II kwartale 2019r wszczętych zostało 13 procedur Niebieskie Karty , jak wynika z analizy zakładanych NK, jedną z głównych przyczyn wszczęcia procedury Niebieskie Karty jest nadużywanie alkoholu przez sprawcę przemocy.
Spotkanie poświęcone było również nowej inicjatywie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jaką jest otwarcie Lokalnego Punktu Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który będzie się mieścił w siedzibie MGOPS przy ul. Targowej 1 w Pleszewie.
Na spotkanie przybyła dyrektorka Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który ma siedzibę w Kaliszu - Pani Magdalena Kowalska i poinformowała o powstaniu Ośrodka i jego zadaniach.
W Lokalnym Punkcie w Pleszewie – który działać będzie już od 1 lipca 2019r w poniedziałki i czwartki, osoby pokrzywdzone przestępstwem lub świadkowie przestępstwa, będą mogły uzyskać bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, lekarza psychiatry, jak też pomocy materialnej.
Powstanie Ośrodka współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Więcej szczegółów można uzyskać pod nr telefonu MGOPS 7422 738.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Informacja o programie "Dobry Start"

  2019-06-28

  Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
  Kto może otrzymać wsparcie?
  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
  Jak otrzymać świadczenie dobry start?
  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.
  Wnioski o świadczenie Dobry Start będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
  Kiedy złożyć wniosek?
  Wniosek można składać:
  1. od 1 lipca 2019r. elektronicznie (on-line) przez:
  • stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mpips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną.
  2. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej).
  MGOPS Pleszew będzie przyjmował wnioski o świadczenie Dobry Start od dnia 1.08.2019r. od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00.
  Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
  Ważne!
  Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019r.
  Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
  Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Natomiast, gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to rodziny pomoc otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
  Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą on-line już w miesiącu lipcu, co pozwoli na uniknięcie kolejek.


  Informacja o świadczeniach wychowawczych od 1 lipca 2019r.

  2019-06-28

  Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r.
  Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.
  Kiedy złożyć wniosek?
  Wniosek można składać:
  1. od 1 lipca 2019r. elektronicznie (on-line) przez:
  • stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mpips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną
  • portal PUE ZUS
  2. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej).
  MGOPS Pleszew będzie przyjmował wnioski w ramach programu rządowego „Rodzina 500 Plus” od dnia 1.08.2019r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
  Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019
  Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą on-line już w miesiącu lipcu, co pozwoli na uniknięcie kolejek.
  1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych zasadach już od startu programu?
  Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
  2. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?
  Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
  3. Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?
  Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
  W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
  4. Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona?
  Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.
  To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
  Obecnie w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego nie będzie wydawana decyzja administracyjna tylko będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
  5. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?
  W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
  Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.
  7. Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?
  Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
  Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
  Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
  Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2


  Informacja

  2019-06-28

  Szanowni Państwo,
  ruszamy z nową ofertą dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz innych osób pokrzywdzonych przestępstwem.
  W strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie uruchamiamy Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
  Zapraszamy na dyżury w każdy poniedziałek od 15:30-18:30 i czwartek od 15:30-18:30.
  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew.
  W ramach projektu udzielamy pomocy:
  - prawnej,
  - psychologicznej,
  - lekarza psychiatry,
  - pomocy tłumaczy językowych i migowych
  - materialnej.
  W ramach pomocy materialnej m.in.: kupujemy odzież, środki czystości, produkty żywnościowe, leki, sprzęt rehabilitacyjny, opłacamy remonty, czynsz mieszkania, koszty przekwalifikowania zawodowego, żłobka i przedszkola dla dzieci, itd. Zapewniamy całodobowe mieszkanie interwencyjne.
  Jak uzyskać wsparcia:
  Należy zgłosić się osobiście do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem lub do wybranego Punktu Lokalnego, wypełnić prosty wniosek
  o udzielenie pomocy. Podczas wizyty okazać się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym wystąpienie przestępstwa.
  W szczególnych wypadkach pomoc będzie udzielana na oświadczenie.
  Zapraszamy.

  Z poważaniem
  Justyna Zawieja – dyrektor MGOPS PLESZEW
  Tel: 62742 27 35


  Informacja

  2019-06-24

  W dniach 25-26.06.2019 r. (wtorek, środa)
  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godziny 13.00.


  Ogłoszenie z dnia 18.06.2019

  2019-06-18

  Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY.


  Informacja

  2019-06-14

  W dniu 21.06.2019 r. (piątek)
  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie nieczynny.


  Informacja

  2019-06-11

  W związku z ostrzeżeniem IMGW o upałach w powiecie pleszewskim w dniu
  12.06.2019 r.
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny
  do godz. 14.00.


  Informacja

  2019-05-15

  W dniach 28, 29, 30, 31 maja 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - kasza gryczana
  - ryż biały
  - fasola biała
  - groszek z marchewką
  - makaron jajeczny
  - kabanosy wieprzowe
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


  Informacja

  2019-04-09

  W dniu 02.05.2019 r. (czwartek)
  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie nieczynny.


  Informacja

  2019-04-04

  W dniach 09,10,11,12 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - powidła śliwkowe
  - makaron kukurydziany bezglutenowy
  - mleko UHT
  - ser podpuszczkowy
  - cukier biały
  - olej rzepakowy
  - miód nektarowy wielokwiatowy
  - szynka drobiowa
  - szynka wieprzowa mielona
  - pasztet wieprzowy
  - gołąbki w sosie pomidorowym
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


  Zapytanie ofertowe

  2019-03-26

  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu tj. 10 osób dorosłych wraz z 14 dzieci do lat 14 , w ramach projektu pt.: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej””.
  Zamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro – na postawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zaproszenia jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020)

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2019-03-21

  Dnia 19 marca 2019r odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Wszystkich przybyłych członków Zespołu powitała Kierownik Sekcji Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Pani Alicja Rygiel, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2018.
  Następnie głos zabrała zastępca przewodniczącej Zespołu Pani Urszula Walczak, która podsumowała działalność Zespołu w mijającym kwartale bieżącego roku oraz przedstawiła wnioski z realizacji działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie.
  Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie Pani Maria Przybył poinformowała o przeprowadzonych w 2018r. - w placówkach oświatowych - pogadankach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizowanym przez OIK projekcie dla sprawców przemocy w rodzinie.
  Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie Pani Monika Lis – Rybarczyk wygłosiła prelekcję na temat „ Szkodliwość narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających”.
  Spotkanie zakończono dyskusją na temat realizacji procedury Niebieskie Karty.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Zapytanie ofertowe

   2019-03-13

   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi przez psychologa w zakresie prowadzenia grup wsparcia w ramach projektu pt.: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.1 „Aktywna integracja”, Podziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”

   Dołączone pliki:


   Informacja

   2019-03-12

   W dniach 20, 21, 22, 25 marca 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w podprogramie 2018.
   Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
   - koncentrat pomidorowy
   - powidła śliwkowe
   - buraczki wiórki
   - ryż biały
   - makaron jajeczny
   - filet z makreli w oleju
   - olej rzepakowy
   Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


   Informacja

   2019-03-08   Ogłoszenie

   2019-03-07

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej w formie artykułów wyposażenia mieszkania oraz sprzętów AGD jak:
   • pralka automatyczna
   • dywan
   • meble pokojowe
   Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.
   Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą kontaktować się z P. Alicją Rygiel – Kierownikiem Sekcji Pomocy Środowiskowej pod nr telefonu 62 7422 738 wew. 142
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji