Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Informacja

2018-12-06

W dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie nieczynny.


Informacja

2018-12-06

W DNIU 12 GRUDNIA 2018 R. (ŚRODA) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.30


Informacja

2018-11-30

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje , że w dniu 10 grudnia 2018r.

(poniedziałek) w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w godzinach od 9.00 do 13.00

odbędzie się szkolenie-warsztaty (edukacji ekonomicznej i zdrowego żywienia ) dla beneficjentów

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.
W dniach 10, 11, 13, 14 grudnia 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.

Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- kasza gryczana
- ser podpuszczkowy
- filet z makreli w oleju
- cukier biały
- olej rzepakowy
- mleko UHT

Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

2018-11-19

W DNIU 21 LISTOPADA 2018 R. (ŚRODA) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.30


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

2018-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

2018-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania."


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

2018-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew".


Informacja

2018-11-06

W dniach 19, 20, 22. 23 listopada 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa
- mleko UHT
- fasola biała
- herbatniki maślane
- powidła śliwkowe
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

2018-10-25

W DNIU 2 LISTOPADA 2018 R. (PIĄTEK)
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
BĘDZIE NIECZYNNY


Ogłoszenie Dyrektora MGOPS z dnia 25.10.2018

2018-10-25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. Administracyjnych.


Ogłoszenie Dyrektora MGOPS z dnia 25.10.2018

2018-10-25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego.


Informacja

2018-10-12

W dniu 12.10.2018r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Umowę zawarto pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 , a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Górnośląska 6.
Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od 01.08.2018r. do 30.06.2019r.
W ramach niniejszej umowy pomoc żywnościową w formie nieodpłatnych gotowych artykułów spożywczych otrzyma 840 osób.
Produkty dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w podprogramie 2018 wydawane będą w magazynie w Pleszewie przy ulicy Malińskiej 34.


KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty do nieodpłatnej dystrybucji będą przekazywane osobom w formie gotowych paczek żywnościowych.
Zestaw na Podprogram 2018 gotowych artykułów spożywczych obejmuje:
- groszek z marchewką
- fasola biała
- koncentrat pomidorowy
- buraczki wiórki
- powidła śliwkowe
- makaron jajeczny
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- ryż biały
- kasza gryczana
- herbatniki maślane
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa mielona
- pasztet wieprzowy
- kabanosy wieprzowe
- filet z makreli w oleju
- cukier biały
- miód nektarowy wielokwiatowy
- olej rzepakowy
- gołąbki w sosie pomidorowym


W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018 organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
- warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów,dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
- warsztaty edukacji ekonomicznej (realizacja i kontrola budżetu domowego,ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego).


Ogłoszenie

2018-10-09

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. administracyjnych.


Ogłoszenie

2018-10-09

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. funduszu alimentacyjnego.


Informacja

2018-10-01

ZADANIA REALIZOWANIE PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE

Dołączone pliki:


Informacja

2018-09-19

Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Marcin Wegner – straszy specjalista pracy socjalnej dzielił się doświadczeniem w zakresie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemu bezdomności na przykładzie miasta Pleszewa podczas konferencji regionalnej w Poznaniu.
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności organizuje cykl Konferencji Regionalnych „Pokonać bezdomność” pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej, które odbywać się będą w okresie 4-27 września 2018 r. w 8 miastach na terenie całej Polski. Pierwsza taka konferencja odbyła się 4 września w Poznaniu.
Możliwość promowania dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów bezdomności jest ogromnym wyróżnieniem dla pleszewskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szczególnie gdy można podzielić się swoim doświadczeniem obok organizacji pozarządowej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka mającej wieloletnią tradycję w zakresie pomocy osobom bezdomnym w Polsce i za granicą – relacjonuje Justyna Zawieja – dyrektor MGOPS w Pleszewie.
Celem konferencji jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności realizowanych na terenie całego kraju – zaprezentowane zostaną 32 wyróżnione przez Urzędy Wojewódzkie dobre praktyki realizowane zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez samorządy. Na każdej z konferencji, oprócz dobrych praktyk, przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich zaprezentują także podsumowanie działań na rzecz osób bezdomnych na terenie poszczególnych województw. W konferencjach wezmą także udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każda konferencja zakończy się dyskusją nad poszczególnymi dobrymi praktykami (możliwość zadawania pytań prelegentom). Takie upowszechnienie innowacyjnych działań prowadzonych przez wyróżnione podmioty przyczynią się do poprawy, jakości pomocy kierowanej do osób bezdomnych na terenie całego kraju.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Informacja

  2018-08-07

  W związku z ostrzeżeniem IMGW o upałach w powiecie pleszewskim w dniach 08.08. - 10.08. 2018 r.
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godz. 14.00.


  Ogłoszenie Dyrektora MGOPS z dnia 16.07.2018

  2018-07-16

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POD NAZWĄ „PSYCHOLOG”
  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „ Psycholog” w projekcie „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” , realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego
  Wykonawcy:
  GABINET PSYCHOLOGICZNY
  EWA DURSKA
  CZERMIN
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta w/w Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w powyższym zapytaniu ofertowym, tym samym okazała się najkorzystniejsza pod względem ceny, doświadczenia w pracy, czynniki te stanowiły kryterium wyboru. W związku z powyższym Zamawiający wezwie w/w Wykonawcę do podpisania umowy w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Pleszew, dnia 16.07.2018 r.

  Specjalista Pracy Socjalnej
  p.o. Dyrektora
  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pleszewie
  /-/ Justyna Zawieja
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji